dumle blog

  Twój nowy blog

  Wpisy z tagiem: zdjecia

  gastrodrama ang., przedstawienie teatr., w którym jedzenie odgrywa znaczną rolę, zwł. kiedy widownia uczestniczy w spektaklu jedząc.
  Etym. – fr. gastronomie ‚sztuka kulinarna’ z gr. gastēr ‚brzuch; żołądek; macica’; zob. -itis; -nomia.

  .Death in Vegas – Hands Around My Throat

  turystyka - podróźowanie, do końca XVIII wieku — termin „wędrowiec” (wł. „peregrini”), – zjawisko „grand tour”, – łac. „tornus” — ruch obrotowy, okrężny, odnoszący się do zmiany pobytu osób, – franc. „tour” — okrężna wędrówka, podróż, wyścig z powrotem do miejsca z którego się wyruszyło (Tour de France), – franc „tourisme”.

  Dzisiaj w pionie.

  .Mr Chop – Zoid

  turystyka - podróźowanie, do końca XVIII wieku — termin „wędrowiec” (wł. „peregrini”), – zjawisko „grand tour”, – łac. „tornus” — ruch obrotowy, okrężny, odnoszący się do zmiany pobytu osób, – franc. „tour” — okrężna wędrówka, podróż, wyścig z powrotem do miejsca z którego się wyruszyło (Tour de France), – franc „tourisme”.

  Dzisiaj w poziomie.

  .Muse – Time is running out

  rekreacja przest. wytchnienie, odpoczynek, rozrywka; dawn. pauza w szkole, wakacje.
  Etym. – łac. recreatio ‚powrót do zdrowia, sił’ od recreare ‚odtwarzać; uzdrawiać; zob. re-; kreacja.

  .Foreign Beggars  – Black Hole Prophecies Feat DJ Vadim

  rewerencja przest. szacunek, poważanie; dawn. okazywanie czci, ukłon.
  Etym. – fr. révérence ‚uszanowanie; ukłon, dygnięcie’ z łac. reverentia ‚głęboki szacunek; cześć’ od reverēri ‚czcić, poważać’; zob. re-; verēri ‚czcić; bać się’.


  • RSS