dumle blog

  Twój nowy blog

  Jak ja nieznoszę walentynek.
  Ten dzień mnie przygnębia.
  W niedzielę rano jak jechałam przez centrum na mangowe spotkanie wszystkie wystawy były różowo- czerwone. Mam dosyć. Zostanę chyba starą panną-chyba że jakiś koleś z mangowego spotkania, lub jakiś harcerz mi się spodoba…
  A w tedy będzie może inaczej…
  hearts_md_wht.gif

  2.jpgSubject:
  Re: Polisz – Inglisz

  ręka [RENGH-kah], f.

  Pójść komuś na rękę: To step on someone’s hand, i.e., when he or
  she is crawling on the ground.
  Jak ręką odjął: He subtracted this amount so ineptly, as if he
  were counting on the fingers of his hand.
  Załamywać ręce: To break a person’s arms carefully in many places
  so that they resemble the accordion pleat.
  Ręce przy sobie !: Have your hands always with you [or: Don't
  leave home without your hands]!
  Ręka rękę myje: [Proverb.] The hand will wash just itself and
  nothing else [figurative for a total refusal to cooperate].

  robot [RAW-boat], m.

  Roboty ziemne: Terrestrial robots.
  Roboty ręczne: Robots wound up by hand.
  Roboty publiczne: 1) Fully automatized brothels, 2) Robots serving
  as whipping boys, i.e., exhibited in public places so that any frustrated
  citizen can kick or batter them with impunity ro relieve his tension.
  Roboty przymusowe: Robots whose offers you cannot refuse.
  Przy sobocie – po robocie: Come Saturday, we’ll finish off all the
  robots.
  Robota, tak wiele roboty [W. Broniewski]: Send me a
  robot-secretary, I have so much writing to do.

  robota [raw-BOH-tah], f.

  Roboty nie zastąpią ludzi: I realize you have plenty of things to
  do, but even a workaholic has to have some social life.

  róg [ROOK], m.

  Przytrzeć rogów: To cut corners.
  Róg myśliwski: A street corner fit for a hunting party.
  Róg obfitości: A street corner particularly fit for a hunting
  party because of the abundance of wild animals.
  Chwycić byka za rogi: To take the bull by all his four corners at
  once.
  Przyprawić mężowi rogi: To season one’s husband’s corners.
  Miałeś, chamie, złoty róg [S. Wyspiański]: O boorish person, you
  had your golden corner once.

  stać [STUTSH], verb

  Ten zegarek stoi: This watch stands upright.
  Stać otworem: To stand erect at the sight of an open orifice.
  On dobrze stoi z przyrody: It stands erect well by its nature.
  Stać w obliczu: To stand in someone’s face.

  stan [STUN], m.

  Stan wyjątkowy: Her waist is something you won’t find in another
  woman !
  Tajemnica stanu: The Secret of My Waist [the title of a book by
  Jane Fonda].

  stosunek [stow-SOON-neck] m.

  Odkąd wyszła za mąż, utrzymujemy przyjacielskie stosunki: Since
  she got married, our regular intercourses have been as friendly as ever.
  Nie stać w żadnym stosunku: To engage in no intercourse while
  standing up.

  sztuka [SHTOO-kah], f.

  Niezła sztuka !: [To a playwright after his play's premiere
  performance, pointing to the prettiest actress of the troupe] A nice piece
  of ass you’ve got there !
  To już piąty akt tej sztuki ?: What, this chick has already posed
  for five nude portraits ?

  szybka [SHEEP-kah], f., dimin.

  Nie bądź pani taka szybka !: Don’t be so damn delicate, like
  you’re made of glass or something !
  W łóżku jest szybka: There is a small windowpane in our bed.

  trawka [TRUFF-kah], f., dimin.

  Pójść na zieloną trawkę: To let oneself be lured into smoking
  marijuana that is still green [i.e., not dried out enough].

  trąba [TROM-bah], f.

  Niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem jest trąba powietrzna: An
  extremely dangerous phenomenon is the air trumpet.
  W odróżnieniu od nosorożca z jego charakterystycznym rogiem, nos
  słonia ma postać trąby: As opposed to the rhinoceros with its
  characteristic horn, the elephant’s nose has the appearance of, more
  particularly, a French horn.
  The facet to koszmarna trąba: This guy is horny like hell.
  Puścić kogoś w trąbę: To squeeze someone into a tuba [a popular
  practical joke among symphony orchestra players].

  usta [OOS-tah], pl.

  Nie biorę tego do ust: Oral ? Me ? Who do you think I am ?
  Nie mam do kogo ust otworzyć: I have nobody to part my lips for.

  walec [VAH-lets], m.

  W rytmie walca: In the steamroller-like rhythm.
  Zapraszam panią do walca: Come and see me in my steamroller, will
  you ?
  Zrodzeni w walce: People abducted in steamrollers immediately
  after their births.

  wariat [VAR-yutt], m.

  Strugać wariata: To whittle a madman alive [usually with a pocket
  knife: a traditional pastime of shepherds in Tatra mountains].

  wilk [VEALCK], m.

  O wilku mowa: I’m going to deliver a speech on the subject of the
  wolf.
  Gdzie wilk ?: Werewolf ?
  Wilk syty i koza cała: A full wolf and a whole goat [fig. for:
  He's a double-faced bastard].
  Wilczy bilet: A ticket for a trans-Siberian sleigh trip.

  winny [VEEN-nyh], adj. m.

  Winna latorośl: It’s your kid who’s the guilty party.
  Winne grono: It’s all the company’s fault.
  Ocet winny: Were it not for all that fucking vinegar I drank last
  night, I’d be quite all right this morning.

  wolny [VOL-ny], adj. m.

  Jest pan wolny ?: [To a taxi driver] Are you slow ?
  Jest pan wolny: [From a prison guard] You are slow.
  Rzut wolny: Slow kick.
  Wolny rynek: Slow market.
  Wolna miłość: Slow lovemaking.
  Wolnomularz: Slowmason.
  Wolnomyśliciel: Slowthinker.
  Psów wprowadzać nie wolno: Dogs may be led in but not slowly.
  Ojczyzna moja wolna, wolna… [A. Słonimski]: My homeland so slow,
  so slow…

  wóz [VOOS], m.

  Wielki Wóz: A Really Huge Automobile.
  Być raz na wozie, raz pod wozem: To work as a car mechanic.
  Przyszła koza do woza: I seduced another adolescent girl on the
  back seat of my Acura Integra.

  wycisk [VY-tseesck], m.

  Dajcie mu dobry wycisk: Make a good impression on him.

  zawód [ZAH-voot], m.

  Zawód miłosny: Prostitution.
  Iść w zawody: To turn professional.
  Przeżył ciężki zawód: He survived a career as a professional
  heavyweight boxer.

  zdjęcie [ZDYEN-tchye], n.

  Zdjęcie z piedestału: A snapshot taken by a public monument while
  standing atop its pedestal.
  Co by pani powiedziała na zdjęcie tych ciuchów ?: You wouldn’t
  mind my taking a picture of your clothes, would you ?

  ziemia [ZHYE-myah], f.

  Mieszkaniec Ziemi: Inhabitant of the Soil [poetic for: a dead
  body].
  Obywatel ziemski: Citizen of the planet Earth [poetic for: a
  human being].

  żywiec [ZHI-vyets], m.

  Palić żywcem: To provide heat by burning cattle and pigs [an
  extremely inefficient and expensive method of heating peasant huts in
  rural provinces of Poland, before the discovery of the combustibility of
  wood].

  żywot [ZHI-vot], m., archaic

  Żywot wieczny: A belly that will never disappear, no matter what
  you do.
  Wlec nędzny żywot: To drag one’s miserable belly about.
  Żywoty świętych: the bellies of the Saints.
  Żywot człowieka poczciwego: [The title of Mikołaj Rej's famous
  Early Renaissance anti-diet book] An honest man’s belly [i.e., a belly
  which its owner never neither denies nor attempts to conceal].

  K O N I E C

  3883.jpgPolska pod rządami hitlerowców po II Wojnie Światowej
  Ostatnio spotykam się z wieloma ludźmi którzy żałują, że III Rzesza przegrała II Wojnę Światową. Są oni tego zdania, ponieważ uważają, że rządy komunistyczne w Polsce były o wiele gorsze od rządów, które mogły nastać po zwycięstwie nazistów. W tym tekście chciałbym pokazać tym ludziom i nie tylko im, jak wyglądałaby Polska pod rządami faszystów.

  Więc przenieśmy się w alternatywny świat. Jest jesień roku 1941. Hitler przekonuję Japonię, aby uderzyła na Syberię. Stalin nie może zabrać stamtąd dywizji potrzebnych do obrony stolicy. Moskwa po krótkiej obronie pada. Dywizje niemieckie zdobywają Leningrad. Następne wielkie uderzenie wojsk niemieckich w stronę Stalingradu odcina Kaukaz od reszty Rosji i powoduje podpisanie pokoju przez Stalina. Wielkie obszary europejskiej części ZSRR stają się kolonią hitlerowców. Tymczasem niemieckie wojska przygotowują się do inwazji na Wyspy Brytyjskie. Po poprzedzonych kilkoma miesiącami przygotowaniach armie niemieckie rozpoczynają inwazję. Pozbawione ciężkiego sprzętu wojska brytyjskie, zostają pokonane. USA nie zaatakowane przez Japonie nigdy nie przyłączą się do wojny. Hitler niepodzielnie panuje nad Europą.
  Taki scenariusz zapewnia panowanie hitlerowców na terenie, który kiedyś należał do wolnego państwa polskiego.

  Po wygranej wojnie Hitler wtłacza w życie swoje plany zapisane m.in. w „Mein Kampf”. Po zakończeniu działań wojennych na tereny zamieszkane przez ludność Polską, są przerzucone małe grupki żołnierzy SS. Oni to wyłapują resztki, ukrywającej się polskiej inteligencji. Zaraz po tym zamknięte zostają wszystkie polskie szkoły, począwszy od podstawowej skończywszy na uniwersytetach. Na ich miejsce powoływane są szkoły ludowe, czyli szkoły gdzie uczniowie uczą się najważniejszych zwrotów po niemiecku, liczyć do 100 i podpisywać się. Czytania i pisania nie przewidywano. Większość Polaków przebywająca na terenach włączonych do rzeszy, nawet ta która podpisała listy Volksdeutschy zostaje deportowana do Polski centralnej – Małopolski i Mazowsza. Tam dokonuje się selekcja – ludzi młodych i silnych zabiera się na roboty do Rzeszy, starych i słabych rozstrzeliwuje się. Pewna ilość młodych ludzi zostaje na terenie centralnej Polski, służąc jako materiał rozpłodowy. Słabe dzieci pozbawione opieki rodziców i głodzone małymi racjami żywnościowymi umierały. Przeżywały tylko silne, potrzebne do pracy niewolniczej na roli i w fabrykach Rzeszy. Polscy rolnicy i ich rodziny zostają przeniesieni do wielkich obozów filtracyjnych skąd również większość z nich trafia na roboty, a tylko nieliczna mniejszość powrócą na wieś. W ten oto sposób pozbawieni zaopatrzenia w żywność, partyzanci, wychodzą z lasu, i próbują przedostać się do miasta. Jednak próby te w 90% kończyły się fiaskiem.

  Życie dzieci i ludzi starszych pozostawionych na terenie miast polskich byłoby okropne. Pozbawieni wiedzy, kościoła (który jako oparcie społeczeństwa polskiego również został zlikwidowany), głodzeni, dziesiątkowani zarazami, pozostawieni na pastwę niemieckich strażników którzy mieli prawo zabijać bez podania przyczyny. Życie Polaka w tych miastach było mniej warte od życia niemieckiego psa. Po kilku pokoleniach Polacy przestają być już Polakami. Zapominają nawet, że kiedyś nimi byli.

  Opowieść ta może mieć dwa zakończenia:
  I zakończenie, optymistyczne – Po kilkudziesięciu latach Polska zostaje oswobodzona przez któryś z krajów, w których panuje demokracja (możliwe, że przez USA), w wyniku prowadzenia przez to państwo wojny z Niemcami. Polakom zostaje wtedy przywrócone wolne państwo. Państwem tym kieruje inteligencja wywodząca się z polskich emigrantów pozostających przez czas okupacji poza granicami okupowanymi przez Niemców. Po kilku latach dzięki pomocy jednego lub wielu mocarstw, udaje się nam od zera zbudować gospodarkę. Jednak Polacy nigdy nie będą już tymi samymi Polakami. Większość z nich będzie tylko zwierzętami ubranymi w ludzką skórę. Pozbawieni wszystkiego, co ludzkie, obdarci ze szlachetności, inteligencji, zachowań które cechują człowieka. Miną pokolenia nim Polacy, odrodzą się jako naród.

  II zakończenie, pesymistyczne – Polacy nie dostają pomocy z nikąd. Ilość i przydatność Polaków jako siły roboczej spadła, więc hitlerowcy postanowili zniszczyć resztki narodu polskiego. Miasta do których sprowadzono również robotników przymusowych i chłopów, zostają otoczone przez żołnierzy i przy użyciu gazu bojowego Polacy znajdujący się w nich zostają eksterminowani. Po tych wydarzeniach na tereny byłych polskich miast i wsi wchodzą grupy, których celem jest odremontowanie budynków, uprzątnięcie trupów, i ogólne przygotowanie terenów na przyjęcie niemieckich osadników i przyłączenie tych terenów do Rzeszy. Po kilku pokoleniach tereny te stają się rdzenną ziemią niemiecką.

  Tak według mnie wyglądałaby przyszłość Polski rządzonej przez hitlerowców.

  Slavik

  Tekst do Wygrawerowania
  na nierdzewnej bransoletce,
  noszonej stale na przegubie
  na wypadek nagłego zaniku pamięci.

  1. JEŻELI COŚ CIĘ BOLI:
  -DOBRA WIADOMOŚĆ: ŻYJESZ
  -ZŁĄ WIADOMOŚĆ: TEN BÓL
  CZUJESZ WYŁĄCZNIE TY.
  2. TO WSZYSTKO DOOKOŁA
  CO CIĘ TU SZCZELNIE OTACZA
  NIE CZUJĄC TWEGO BÓLU,
  JEST TO TAK ZWANY ŚWIAT.
  3. UBAWI CIĘ, ŻE JEST ON
  REALNY I JEDYNY
  A LEPSZEGO NIE BĘDZIE,
  PRZYNAJMNIEJ PÓKI ŻYJESZ.
  4. GDY JUŻ SKOŃCZYSZ SIĘ ŚMIAĆ,
  ODRZUĆ LOGICZNY WNIOSEK,
  ŻE TAKI ŚWIAT BYĆ MUSI
  PRZYWIDZENIEM ALBO SNEM.
  5. TRAKTUJ GO CAŁKIEM SERIO,
  JAK ON PRZED CHWILĄ CIEBIE-
  DOKONUJĄC WYBORU
  SPECJALNEJ CIĘŻARÓWKI,
  6. BY W KOREŚLONYM MIEJSCU
  I UŁAMKU SEKUNDY
  POTRĄCIŁA CIĘ, KIEDY
  PRZECHODZIŁEŚ PRZEZ JEZDNIĘ.

  Stanisław Barańczak

  „Stairway To Heaven”

  There’s a lady who’s sure all that glitters is gold
  And she’s buying a stairway to heaven.
  When she gets there she knows, if the stores are all closed
  With a word she can get what she came for.
  Ooh, ooh, and she’s buying a stairway to heaven.

  There’s a sign on the wall but she wants to be sure
  ‚Cause you know sometimes words have two meanings.
  In a tree by the brook, there’s a songbird who sings,
  Sometimes all of our thoughts are misgiven.
  Ooh, it makes me wonder,
  Ooh, it makes me wonder.

  There’s a feeling I get when I look to the west,
  And my spirit is crying for leaving.
  In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees,
  And the voices of those who standing looking.
  Ooh, it makes me wonder,
  Ooh, it really makes me wonder.

  And it’s whispered that soon if we all call the tune
  Then the piper will lead us to reason.
  And a new day will dawn for those who stand long
  And the forests will echo with laughter.

  If there’s a bustle in your hedgerow, don’t be alarmed now,
  It’s just a spring clean for the May queen.
  Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
  There’s still time to change the road you’re on.
  And it makes me wonder.

  Your head is humming and it won’t go, in case you don’t know,
  The piper’s calling you to join him,
  Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know
  Your stairway lies on the whispering wind.

  And as we wind on down the road
  Our shadows taller than our soul.
  There walks a lady we all know
  Who shines white light and wants to show
  How ev’rything still turns to gold.
  And if you listen very hard
  The tune will come to you at last.
  When all are one and one is all
  To be a rock and not to roll.

  And she’s buying a stairway to heaven.

  jak wam sie podoba moje nowe oblicze???
  prosze o opinie!!!!

  witam

  1 komentarz

  Witam wszystkich namolnych ludzi ( i nieludzi typu: parole, chomiki, kolesie z mojej klasy i Bubusie…) na moim zepsutym blogu. Narazie widzę, że obrazek w prawym rogu wyświetla się normalnie. I TAK MA BYĆ!!! Tylko proszę bez zbędnych komentarzy

  Ohayo!!!

  5 komentarzy
  Witam wszystkich przybyłych.

  Niestety na razie nci na tym blogu sensownego się nie znajduje, ale już nidługo to zmienię.
  Wytrwajcie jeszcze trochę…i z góry Wam za to wielkie ARIGATO!!!!
  Ps: Pozdrawiam dwa parole Pink i Kudłatą.nullNaga malutka.gif


  • RSS