gastrodrama ang., przedstawienie teatr., w którym jedzenie odgrywa znaczną rolę, zwł. kiedy widownia uczestniczy w spektaklu jedząc.
Etym. – fr. gastronomie ‚sztuka kulinarna’ z gr. gastēr ‚brzuch; żołądek; macica’; zob. -itis; -nomia.

.Death in Vegas – Hands Around My Throat