rekreacja przest. wytchnienie, odpoczynek, rozrywka; dawn. pauza w szkole, wakacje.
Etym. – łac. recreatio ‚powrót do zdrowia, sił’ od recreare ‚odtwarzać; uzdrawiać; zob. re-; kreacja.

.Foreign Beggars  – Black Hole Prophecies Feat DJ Vadim