rewerencja przest. szacunek, poważanie; dawn. okazywanie czci, ukłon.
Etym. – fr. révérence ‚uszanowanie; ukłon, dygnięcie’ z łac. reverentia ‚głęboki szacunek; cześć’ od reverēri ‚czcić, poważać’; zob. re-; verēri ‚czcić; bać się’.