„Kim jest On?
Oto dłoń stwarzająca Wszechmogącego Starca skierowana

w stronę Adama…
Na opczątku Bóg stworzył…
On wszystko widzący…
Sykstyńska polichromia przemówi wówczas Słowem Pana:
Tu est Petrus -usłyszał Szymon syn Jony.
„Tobie dam klucze Królestwa”.
Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy powierzono,
zbierają się tutaj, pozwalają się ogarnąć sykstyńskiej
polichromii,
wizji, którą Michał Anioł pozostawił-
Tak było w sierpniu, a potem w październiku pamiętnego
roku dwóch konklawe,
i tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba,
po mojej śmierci.
Trzeba, by przemawiała do nich wizja Michała Anioła.
„Con-clave”: wspólna troska o dziedzictwo kluczy,
kluczy Królestwa.
Oto widzę siebie pomiędzy Początkiem i Kresem,
pomiędzy Dniem Stworzenia i Dniem Sądu…
Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem Sąd!
Ostateczna przejrzystość i światło.
Przejrzystość dziejów-
Przejrzystość sumień-
Potrzeba, aby w czasie konklawe Michał Anioł uświadomił
ludziom-
Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt ante oculis Eius.
Ty, który eszystko przenikasz- wskaż!
On wskaże…”
Giovanni Paolo II (1920- 2005)
21:37

Na czas żałoby zawieszam działalność bloga.
W ten skromny sposób, chcę wyrazić swój szacunek dla osoby Papieża.
Jeżeli chcesz, możesz „zapalić znicz” [ ' ] i napisać, coś od siebie

Spoczywaj w pokoju…